Zespól Odbiorowy

Zespół Odbiorowy utworzony jest w celu prowadzenia okresowych merytorycznych odbiorów realizowanych prac. W skład Zespołu wchodzą niezależni eksperci (zatrudnieni poza Instytutem) zaproszeni przez Dyrektora Instytutu. Większość stałych członków Zespołu stanowią przedstawiciele krajowych zakładów koksowniczych – jako przyszli odbiorcy wyników realizowanych prac. Posiedzenia Zespołu będą się odbywać w cyklu nie rzadziej niż 6- miesięcznym. W skład Zespołu Odbiorowego wchodzą:

Andrzej Warzecha (Polski Koks S.A.)-Przewodniczący  życiorys ›
Marta Jarno (Polski Koks S.A.)-Sekretarz
Wojciech Kaczmarek (ArcelorMittal Poland S.A. oddział w Zdzieszowicach)
Stanisław Ziomber (JSW S.A.)
Ryszard Opyrchał (ArcelorMittal Poland S.A.)
Stanisław Stępak (WZK Victoria S.A.)
Krzysztof Szafraniec (KK Zabrze S.A.)
Bogusław Smółka (Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.)
Kazimierz Majka (Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.)